Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Garden Gly, dostępny pod adresem internetowym www.gardengly.pl, prowadzony jest przez Pauline Skupień prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gardengly- usługi ogrodnicze, sprzedaż wysyłkowa roślin , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 736-17-37-139,  REGON: 389578393.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gardengly - usługi ogrodnicze, sprzedaż wysyłkowa roślin Paulina Skupień, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 736-17-37-139, REGON 389578393.